Idag hade vi besök från Finland på jobbet. Jag berättade för dem om vårt arbete med att få omgivningen att förstå hur manliga maktstrukturer påverkar inlärningen hos ungdomar och varför man ska ändra på dem. I detta avseende pratade vi om de strukturer som gömmer sig i hus. Framförallt i gamla hus som genom sin struktur vidmakthåller och över generationer internaliserar de strukturer som var legio i början av 1900-talet. Tänk på att kvinnlig rösträtt infördes först 1921.
Detta gör att det är en del av jämställdhetsarbetet att även i hus tydliggöra att husets hårda struktur styr vad man kan göra i det och vilka signaler som makt som det ger dess innevånare.