Nu verkar det som det skulle kunna finnas en framkomlig för att undvika ett militärt ingripande i Syrien. Jag hoppas att FN:s säkerhetsråd kommer fram till en för alla parter acceptabel lösning. Och att det sker snabbt så att flyktingarna i i området kan flytta tillbaka hem. Inte minst gäller det barn och gamla som är särskilt drabbade.